TÜRKİYE'NİN İRAN TRANSİT ROTASINDA ROLÜ VE HAZAR PETROL PAZARINDAN PAYI

Rasoul NAGHILI HOKMABADI

Öz


Türkiye Cumhuriyeti 1991 yıllında Orta Asya ülkelerinin bağımsızlık ilanından sonra, derhal bağımsızlıkların tanıdı. Ve yeni hükümetlerle diplomatik ilişkiler kurdu. Enerji konusunda Türk hükümetinin ve Türkiye’nin Orta Asya ve bir bütün olarak Kafkasya’da rolü üç aşamaya ayrılabilir. Maksatlı faaliyetlerle bu cumhuriyetlerin bağımsızlık ve dünya alanında siyasi, ekonomik, kültürel önemini diğer ülkelere belirletmesidir. Türk Cumhuriyetleri’nde petrol ve doğal gaz araştırma ve bölgenin petrol ve doğal gaz kaynaklarının işletilmesinde bazı konsorsiyumlara katılmasıdır. Bölgedeki petrol ve doğal gazı ihracı için boru hatları yapımında ciddi varlığını ortaya koymuştur ve uzun vadede bölgedeki gaz ve petrolü, boru hatlarla Türkiye topraklarından geçirerek güvenli halde bölgeden taşınmasın planlamıştır. Üzerinde dayandığımız temel konu petrol transitinde İran ve Türkiye arasında petrol taşımacılığında var olan altyapıları önceden tanıtmak ve bu potansiyel varlıklara kar sağlamsıdır. Bu makalede İran üzerinden Boru hat bağlantısı, Kara yol ve Demir yol bağlantısı ve petrol ürünlerinin taşıması, ele alınarak anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Petrol; Kara Yolları; Demir Yolları; Boru Hatları.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.