YAKUTİSTAN (SAHA) ÖZERK CUMHURİYETİ VE YAKUT TÜRKLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME

Yrd. Doç. Dr. Remzi BULUT

Öz


Rusya Federasyonu sınırları içinde 21 özerk cumhuriyet yer almaktadır. Bu özerk cumhuriyetler arasında birbirlerine yakın özellikler olduğu gibi aşırı farklılıklarda bulunmaktadır. Yakutistan, Rusya Federasyonu içinde yer alan kapladığı alan açısından en büyük cumhuriyettir. Kilometre kareye düşen nüfus yoğunluğu açısından ise en düşük olanıdır. Yine alan itibariyle dünyanın en büyük Türk devleti olma özelliğini taşımaktadır.  Yakutistan, zengin yer altı kaynaklarına ve geniş ormanlık arazilere sahiptir. Fakat bu kaynakları işleyecek, kullanacak, koruyacak ve değerlendirecek yeterli beşeri potansiyeli bulunmamaktadır. Bundan dolayı da demografik kriz en büyük sorunlar arasında yer almaktadır Bu çalışmada Yakutistan Cumhuriyeti hakkında genel bilgiler verilmiştir. Günümüze kadar Yakutistan bölgesi hakkında yeterince çalışma yapılmamıştır. Yakutistan hakkında bilgiler bir araya derlenip okuyuculara sunulmuştur. Bundan sonraki araştırmacılara da büyük kaynak sağlayacaktır. Bu yazının sonlarında kısa da olsa Yakutistan’ın ekonomik yapısına ve demografik yapısına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Yakutistan; Yakut (Saha) Türkleri; Rusya Federasyonu; Etnik Yapı.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.