BİR DOĞA MUCİZESİ MERMERİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI !

Cemalettin Bektaş

Öz


Ham madde girdisinin üretim unsurları içindeki önemi ve vazgeçilmezliği bugün itibarıyla dünyada uygulanan ekonomik sistemlerin tümünde benimsenen ortak görüş olarak karşımıza çıkmakta. Buna bağlı olarak yer altı kaynakları bakımından zengin olan ülkeler, kalkınmalarını büyük oranda tamamlamış ve ekonomisi gelişmiş ülkeler olarak bilinir. Türkiye’nin ise son çeyrek asırdır mermer sektöründe adından bahsettirmeye başlaması, tüm dünyaya mermer ihracatı yapması geç kalmışlığın bir göstergesi.  Dünya ekonomisinin devleri arasında yer alan Çin Devleti, Avrupa’daki bazı ülkeler ve ABD dünya mermer piyasasının patronları konumuna geldi. Türkiye de treni tamamen kaçırmasa da geç kaldığı için dünya mermer sektöründe “küçük ortak” durumundadır.

Anahtar Kelimeler


Mermer; ekonomi; ekoloji.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.