DÜNYADA ENERJİ KAYNAKLARI VE ENERJİDE SÖZ SAHİBİ ÜLKELER

Dr. Öğr. Üyesi Remzi Bulut

Öz


Doğal enerji kaynakları, ekonomik gelişmenin motorunu oluşturmaktadır. Devletlerin vazgeçemeyeceği unsurlar arasında yer almaktadır. Her zaman gündemin ilk sırasında yer almaktadır. Yapılan savaşların en önemli nedenleri sınırlı enerji kaynaklarıdır. Enerji kaynaklarına ulaşım açısından güçlü ülkeler güçsüz ülkeleri ekonomik ve politik açıdan sömürmektedir.

Bu çalışmada dünyada kanıtlanmış enerji kaynakları ve rezervleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca enerjide söz sahibi olan ülkelere değinilmiştir. Enerji sektörünün önemine dolaylı olarak vurgular yapılmıştır. Türkiye'nin konum itibarıyla enerji dağıtım koridoru olmasına değinilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Enerji Kaynakları; Petrol; Doğalgaz; Kömür; Yenilenebilir Enerji; Yenilenemez Enerji.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.