ÇEVRESEL ETKİ AÇISINDAN DERİ SANAYİ VE TABAKHANELER

Prof. Dr. Recep Aslan

Öz


Bize çok geniş gibi gelse de gezegenimiz kozmik ölçekte oldukça küçüktür ve çok hassas dengelere sahiptir. Bu denge hali insanın eylemlerinden etkilenir.Sanayi tesisleri, teknolojik üretim, enerji ve maden havzaları,ulaşım sistemleri ve endüstriyel üretim tesisleri gibi yapılaşmaların geotasarım hassasiyetinden yoksunluğu nedeniyle yaban hayatı ve evcil yaşamın kaynağı olan ekosistem ve biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilirlik açısından risk altındadır. Deri sektörü ülkemizin hem başarılı olduğu hemde uluslararası alanda iddialı olduğu bir alandır. Ege ve Akdeniz bölgeleri bu açıdan yaygın bir üretim ağına sahiptir.1970’lerden bu yana ülke ekonomisinde giderek artan bir role sahiptir; ihracata ve turizme yönelik önemli bir enstrumandır.İş gücüne dayanması nedeniyle geniş bir istihdama sahiptir. Katma değeri yüksek ürün elde edilmektedir. Bu derleme, deri işleme tesisleri ve tabakhanelerinin yaygın olarak kullandıkları kimyasallar ve açığa çıkan deri atık ürünleri nedeniyle oluşan çevresel etkileri ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler


Tabakhaneler;deri imalatı; çevre kirliliği; toksik kimyasallar

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.