YASSIGüME KÖYÜ MONOGRAFiSi

Sosyolog Keziban Çevik

Öz


Bir halkbilimi araştırmamızda toplumların kültürel değerlerini, coğrafik yapılarını, ekonomik özelliklerini ortaya koyarak genel bilgiler ışığında ortaya koymak ve değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmadaki temel amacımız geçmiş ve günümüz kültür ürünlerindeki farklılıklardan yola çıkarak Yassıgüme köyüne ait olan kültürleri halkbilimi kuralları çerçevesinde monografik çalışmasını yaparak bunu derlemek ve değerlendirmektir.Monografik çalışması yapılan köy Burdur iline 24 km uzaklıkta, deniz seviyesinden 900 metre yükseklikte, Burdur ili sınırları içerisinde merkez ilçeye bağlı Yassıgüme Köyüdür.

Anahtar Kelimeler


Yassıgüme köyü; Halkbilimi; Üzüm; Hayvancılık; Monografik çalışma

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.