ÜNİVERSİTELERİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE GÖRSEL KİMLİĞİN ÖNEMİ:BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARA

Öz


Kurumlar sahip olduğu iç dinamiklerini, paydaşlarına doğru ve etkin bir biçimde aktarabilmek için kurumsal kimliğin en önemli tasarım evresi olan görsel kimliğe ihtiyaç duyarlar. Bir kurumu diğerlerinden ayıran ve hedeflerini gerçekleştirmede pay sahibi olan görsel kimlik, güçlü bir imaj yaratımında da önem arz etmektedir. Diğer tüm kurumlarda olduğu gibi günümüzde sayısı giderek artan ve tercih edilme konusunda rekabet halinde olan üniversitelerin farklı sebeplerden dolayı kurumsal yapılarını yansıtabilecek bir görsel kimlik oluşturmaları ya da değişen şartlara göre görsel kimliğini yenilemeleri gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında kurumsallaşmaya çalışan üniversitelerin birtakım ihtiyaç ya da zorunluluklar dolayısıyla görsel kimliklerini oluşturma sürecine değinilirken, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin görsel kimlik kılavuzunun yaratım süreci üzerinden örneklendirme yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Kurumsallaşma; kurumsal kimlik; görsel kimlik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.