Japonya ve Ekonomisi

Dr. Ögr. Üyesi Remzi Bulut

Öz


Japonya, Doğu Asya’da bulunan birçok adadanoluşan bir adalar ülkesidir. Kuzeyden güneye toplamuzunluğu 2400 km’dir. Arazi yapısı dağlık ve engebelidir.Günümüzde hala 60’tan fazla faal durumda yanardağ bulunmaktadır.Dünyaca meşhur olan Fuji dağı bu ülkede yeralmaktadır. İklime bağlı olarak ülkede çok muhteşem veçok korkunç doğa olayları yaşanmaktadır. Kısaca Japonya,yaşam kültürüyle, teknolojisiyle, ekonomisi ve sosyal yapısıylabir harikalar ülkesidir.Bu çalışmada Japonya’nın coğrafi ve etnik yapısı,ana ekonomik sektörleri, dış ticareti ve Türkiye ile olan ilişkileriaraştırılmıştır. Netice olarak Türk – Japon siyasi ilişkilerinindaha yeni olmasının ekonomik ilişkilere de yansıdığıgörülmektedir. Yine iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeterincegelişmemesi aradaki mesafenin uzak olmasındankaynaklandığı bulgusuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Fuji Dağı, Japonya Ekonomisi,Ertuğrul Firkateyni, Türk – Japon İlişkileri

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.