FONKSÄ°YONEL GIDA OLARAK SÃœT

Prof. Dr. Recep Aslan

Öz


Fonksiyonel besin algısı, gıdalardan beklentiyi ve gıdamaddelerine yaklaşımı değiştirirken, gıda ve sağlık ilişkisini bilimsel veendüstriyel olarak öne çıkarmıştır. Fonksiyonel gıda yaklaşımı sayesindegeleneksel gıdaların organizma ve fizyolojik döngüye etkileri daha danetleştirilmiş, içerdikleri fonksiyonel bileşenler daha somut tanınır halegelmiştir. Günümüzde birçok araştırmacı, süt ve ürünlerini fonksiyonelgıda olarak değerlendirmekte, içeriğindeki laktik asit bakterileri, proteinler,uçucu yağlar, kazein fosfopeptit, oligosakkarit, konjuge linoleikasit ve diyet lifleri gibi bileşenlerin osteoporoz, kanserler, koroner kalphastalığı ve gıda alerjileri gibi birçok sağlık sorununa karşı etkili olduğudüşünülmektedir. Süt özellikle proteinleri ile fonksiyonel bir gıda olarakdikkat çekmektedir. Süt proteinleri, sindirim enzimleri ile muameleveya sütün fermantasyonu esnasında oluşan biyolojik aktif peptitleriiçermektedir. Bu peptitler, anjiyotensin dönüştürücü, antimikrobiyal,antihipertansif, antioksidan, antitrombotik etkileri yanı sıra, immünsistemin düzenlenmesi, minerallere ve opioid reseptörlere bağlanmagibi fizyolojik etkilere sahiptirler. Bu makale, süt ve süt proteinlerinioluşturan biyoaktif peptitlerin fizyolojik etkilerini ve sütün fonksiyonelgıda olarak kullanım potansiyelini ele almayı amaçlamaktadır. Yeni veileri süt teknolojisi uygulamaları ile sütün fonksiyonelliği artırılabilecek,özgün fonksiyonel süt ürünlerini üretmek ve çeşitlendirmek mümkünolacaktır. Sütün fonksiyonelliğinin fark edildiği bir beslenme anlayışı,hamile, çocuk, genç ve yaşlılar yanı sıra, mental ve fiziksel olarak aktifçalışanların, yöneticilerin ve sporcuların beslenmesinde önemli bir katmadeğer sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler


Süt ve süt ürünleri; fonksiyonel gıda; biyoaktifbileşen; besin öğeleri

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.