EKONOMİK KRİZLERİN TARIM SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN ÜLKE KALKINMASINDAKİ ROLÜ 2001/2018 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yasemin Nihal Arslan

Öz


Kriz kavramını iktisat literatüründe değerlendirdiğimizde, “çöküntü, bunalım, durgunluk, güç dönem ya da buhran†anlamına gelmektedir. Ülkeler kriz dönemlerinde birçok ekonomik olumsuzlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu olumsuzluklar üretimin düşmesi, işsizliğin artması, yatırımlarda düşüş yaşanması gibi durumlar yaşanmaktadır. Kriz döneminde hem mal hem de hizmet sektöründe arz ve talep dengesinde bozulmalar yaşanır. Tarım sektörü de bu olumsuzlukların yaşandığı sektörlerden biridir. Bu çalışmada 2001/2018 döneminde yaşanan ekonomik krizler sonucunda Türkiye ekonomisinin ve Türk tarım sektörünün nasıl etkilendiği incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


Kalkınma; Krizler; Tarım Sektörü; Türkiye.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.