TEK YOL TEK KUŞAK İNSİYATİFİNİN AZERBAYCAN EKONOMİSİ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ ÜZERİNDE ETKİSİ

Turkan NAGHIYEVA

Öz


Avrupa ve Asya arasındaki ulaştırma, lojistik, koridor ve uzantılarını, Yeni İpek Yolu’nun tekrar hareketlendirilmesi için yapılan projelerle bir bütünsellik içinde değerlendirerek, Azerbaycan’ın sahip olduğu fırsatları meydana çıkarabilmektir. Bununla birlikte Azerbaycan ekonomisinin Yeni İpek Yolu aracılığıyla artacak çeşitliliğinin uluslararası iktisat perspektifinden eleştirisi ve muhtemel sonuçlarını bulgulamak amaçlanmaktadır. Azerbaycan’ın ekonomik çeşitlendirmesini pozitif yönde etkileyeceği gibi uluslararası ekonomik ve siyasi alanda da çatışmadan uzak kalmasına sebep olacaktır. Çalışmada Azerbaycan başta olmak üzere Çin, ABD, Rusya gibi ülkelerin resmi dış ticaret verileri, ekonomik antlaşmaların etki ve sonuçları incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak Azerbaycan’ın Doğu ve Batı ilişkilerinde mutlak bir denge siyaseti uygulaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda çalışmada Azerbaycan’ın ekonomik çeşitliliğinin uluslararası ekonomik arenadaki ilişkilerine zarar vermemesi yani Doğu ve Batı dengesini sağlayabilmesi için karşılaşacağı tehdit ve zorlukları minimize etmesi, fayda ve yararları maksimize etmesi gereken politikalar önerilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kuşak-Yol; Azerbaycan Ekonomisi ve Çeşitlendirilmesi.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.