Halka Açık Gıda İçecek Ve Tütün Şirketlerinin Kurumsal Yapılarının Karlılığa Etkisi

Buket KaraoÄŸlu

Öz


Kurumsal yönetim kavramı, son 20 yılda şirket yönetiminde, akademisyenler, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası gibi kesimlerce en çok tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Ülkelerde yaşanan skandallar ve muhasebe hilelerinin ortaya çıkmasıyla şirketler tarafından kurumsal yönetim önemli bir kavram haline gelmiştir.

Kurumsal yönetim kavramı şirketlerin hak sahiplerinin ve kamuoyunun menfaatlerine zarar gelmeden, mali desteği ve insan kaynaklarını kendime çekmesi ile verimli çalışmanın sağlanması, bu sayede hissedar için uzun vadeli ekonomik açıdan kazanç sağlamasını mümkün kılan yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamalarının bileşimidir. (Millstein,1998)

Kurumsal yönetim kavramının kar yönetimi uygulamaları ile güçlü bir ilişki içindedir. Bu güçlü ilişkisi birçok araştırmacı tarafından araştırma konusu olmuş kurumsal yönetim bileşenlerinden olan yönetim kurulu ve denetim komitesinin karlılığa olan etkisi ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.

Halka açık gıda içki ve tütün üretimi şirketlerinin kurumsal yapılarının karlılığa etkisi başlıklı çalışmada kurumsal yönetiminin önemi, yapısı, amacı, şirketler üzerindeki etkisine ve kurumsal yapının bileşenlerinin şirket karlılığına olan etkisi üzerinde durulmuştur.

Çalışmada kullanılan veri seti Borsa İstanbul’ da yer alan imalat sanayi alt sektöründe işlem gören gıda içki ve tütün şirketlerinin yirmi dört tanesi üzerinden oluşturulmuş olup; kurumsal yönetime ilişkin verileri kamuya aydınlatma platformunda yayınlanan şirketlerin faaliyet raporlarından, Şirketlerin karlılıklarına ilişkin oranlar ise Kamuya Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan şirketlerin finansal tablolarından hesaplanarak elde edilmiştir.

Çalışmanın sonucunda ise finansal tabloların ve raporların kalitesini ve performansını ölçmede kurumsal yönetim bileşenleri anahtar rol üstlendiği ve yıl içerinde kurumsal yapının birleşenlerinden olan yönetim kurulu ve denetim komitesinin karlılığa etkisinin pozitif yönde olduğunu söyleyebilmekteyiz.


Anahtar Kelimeler


Kurumsal yönetim; karlılık; yönetim kurulu; denetim kurulu

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.