PROJECT PROPOSAL IN THE SCOPE OF REGIONAL SOCIAL DEVELOPMENT: CONTINUATION OF YÖRÜK CULTURE OF TEKE REGION AND THE IMPORTANCE OF MILK PRODUCTION

Dr. Cihan YALÇIN

Öz


Burdur İli, küçükbaş hayvan potansiyeli bakımındanönemli bir yere sahiptir. Teke yöresi olması sebebiyle dekeçi yetiştiriciliği uzun yıllardır yapılmaktadır. Ancak keçisütü üretimine bağlı önemli bir ekonomik gelir henüz sağlanmamıştır.Çünkü üretilen sütün yeteri kadar işlenmediğive katma değeri olmadan pazarlandığı bilinmektedir. Ayrıcailde toplumsal dışlanma riski altında olan 18-45 yaş arasıgenç işsiz kadınların olduğu ve bu kişilerin süt imalatı içinde gönüllü olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeplerle keçi sütüüretiminin önemli olduğu Burdur ilinde keçi sütü üretiminekatma değer sağlamak ve geçim güçlüğü yaşayan işsiz kadınlarınistihdamını sağlamak için süt ürünleri imalatı tesisininkurulması gerekmektedir. Teke Yöresi yörük kadınlarımızınher geçen gün geleneksel kültürlerinden uzaklaşmasıve dezavantajlı bir birey haline gelmeleri bölgenin sosyo-ekonomikdurumuna da olumsuz yansımaktadır. Bu sebeplekaybolmaya yüz tutmuş geleneksel keçi sütü imalatının tekrarsinerji yaratarak hayata geçirilmesi ve bu üretimle beraberyörük analarının istihdamının gerçekleştirilmesi bölgekültürü ve sürdürülebilir kalkınması için önemli olacaktır

Anahtar Kelimeler


Dergi ayrıntı,süt üretimi, teke yöresi

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.