ASYA KAPLANLARI VE EKONOMİLERİ

Dr. Ögr. Üyesi Remzi BULUT

Öz


Asya Kaplanları adı; Tayvan, Hong Kong, Singapurve Güney Kore ekonomilerine verilen genel bir isimdir. Buülkeler; ekonomide istikrarı yakalamış, hizmet sektöründe kaliteve güveni kazanmıştır. Alt yapı sorunlarını tam anlamıyla çözmüşlerdir.Asya Kaplanlarının yüzölçümleri küçük olmalarınarağmen, ekonomileri ise kısa zamanda büyümüştür. Tayvan veGüney Kore elektronik ve teknolojide uzmanlaşma göstererekilerleme kaydederken, Singapur ve Hong Kong ise birer ticaretve finans merkezi haline gelmiştir. Yine bu ülkeler yüksek GSYHve dış ticaret rakamları ile bölge ve diğer ülkelerin ilgisini çekmektedir.Bu çalışmada Asya Kaplanları olarak bilinen ülkelerinmakroekonomik yapıları hakkında teorik bilgiler verilmiştir. Çalışmaneticesinde ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelerle aynıkategoride olduğu elde edilmiştir

Anahtar Kelimeler


Dergi ayrıntı, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Hong Kong

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.