ORMAN YANGINLARI VE EKONOMIK KAYIPLAR

Dr. Ögr. Üyesi Remzi BULUT

Öz


Günümüzde orman yangıları birçok farklı sebeplerden
kaynaklı olarak meydana gelmektedir. Yangının
çıkış şekilleri ana hatlarıyla; insan kaynaklı ve doğal kaynaklı
olmaktadır. İnsan kaynaklı yangınlar; ihmal, dikkatsizlik ve
kasıtlı olarak çıkmaktadır. Doğal olarak çıkan orman yangınları
ise; yıldırım kaynaklı, aşırı hava sıcaklıkları ve ormana
bırakılan cam ve plastikten kaynaklıdır. Doğal afetin bir
parçasını oluşturan orman yangınları birçok çeşitli flora ve
faunaların yok olmasına neden olmaktadır. Orman yangınları
ülke ekonomilerine büyük zararlar vermektedir. Ayrıca
birçok çevre sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır.
Bu çalışmada orman yangınları hakkında genel bilgiler
verilmiştir. Ayrıca Türkiye’deki orman yangılarına değinilmiştir.
Yine orman yangınlarının nedenleri ve meydana
getirdiği tahribatlar ele alınmıştır.


Anahtar Kelimeler


Orman, Yangın, Flora, Fauna, ekosistem

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.