GÖLLER YÖRESİNİN SARI GELİNİ TEFENNİ REZENESİ İLE GENÇ-İŞSİZ KADIN İSTİHDAMI PROJESİ

Dr. Cihan YALÇIN

Öz


Tıbbi ve aromatik bitki olan rezene üretiminde ülkenin
büyük ihtiyacını sağlayan Tefenni ilçesinde katma değeri
yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması ve pazarlanması
için açılacak tesiste dezavantajlı grupların da istihdamı ile
sürdürülebilir kalkınma hedeflenmektedir. Ham madde
olarak satış gelirlerinin az olduğu rezene bitkisinin katma
değer kazanarak satışı bölgedeki tarım ile uğraşan kişilerin
gelirini artıracak ve sosyal içermesi sebebiyle de hem yoksullukla
mücadele edilecek hem de dezavantajlı gruplar istihdam
edilecektir.


Anahtar Kelimeler


Tıbbi ve Aromatik Bitki, Rezene, İstihdam, Tefenni.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.