HOLLANDA VE EKONOMISI

Dr. Ögr. Üyesi Remzi BULUT

Öz


Hollanda’nın yüzey şekilleri düzlük ova görünümünde
olup, % 20’lik kısmı deniz seviyesinden alçakta
bulunmaktadır. Ülke topraklarının % 40’ı deniz doldurularak
kazanılmıştır. Nüfus bakımından Batı Avrupa ülkelerinde
nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkedir. Orman ve yer altı
zenginlik kaynakları oldukça azdır. Dünyada tarım ve hayvancılık
sektöründe ilk sırada yer almaktadır.
Hollanda ekonomisi karma ekonomik yapıya sahip
bir Pazar ekonomisi özelliği taşımaktadır. Tarım ve sanayide
güçlü bir potansiyeli barındırmaktadır. Hollanda ekonomisi
uluslararası literatürlerde “küçük olmanın önemi” veya
“önemsiz olmanın önemi” olarak nitelendirilmektedir.
Bu çalışmada Hollanda hakkında genel bilgiler verilmiştir.
Ekonomi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri
arasında olduğu belirtilmiştir. Araştırma neticesinde elde
edilen bulgulara göre, dünyada tarım ürünleri açısından
söz sahibi olduğu kanısına varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Hollanda, Tarım, Küçük Ülke, Zengin Ülke

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.