BÖLGESEL KAPSAMLI EKONOMİK ORTAKLIK (BKEO) ÜLKELERİ

Dr. Ögr. Üyesi Remzi BULUT

Öz


İngilizce, Regional Comprehensive Economic Partnership’in kısaltılmış hali olan RCEP, Asya ve Okyanusya kıtasında 15 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşturulan yeni ekonomik oluşumun adıdır. Oluşumun ilk resmi müzakereleri 2012 yılı Kamboçya’da yapılan ASEAN zirvesinde başlamıştır. Bu yeni oluşum anlaşması Covid-19 salgın nedeniyle sanal alemde imzalanmıştır. RCEP oluşum anlaşması; ekonomik bakımdan ele alındığında yüksek, orta ve düşük gelirli ülkeleri bir araya getirmiştir. Asya kıtasının en büyük 4 ekonomisinden 3’ü bu yeni oluşum içinde yer almaktadır.
RCEP ülkeleri iki farklı kıta ve iki yarım kürede yer almaktadır. Oluşum; coğrafya, iklim, ekonomi, sosyal, kültür ve etnik yapı bakımından birçok farklı yapıyı bir araya getirmektedir. Oluşum; her türlü sosyal ve ekonomi açıdan oldukça zengin bir yapıyı bir arada barındırmaktadır.
Bu çalışmada Asya’da kurulan yeni oluşum hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ayrıca dünya ekonomisi üzerindeki konumuna değinilmiştir. Çalışma neticesinde oluşumun dünya ekonomisine yön verebileceği bilgi ve bulguları elde edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


RCEP, Yeni Oluşum, Çin, Japonya, Güney Kore

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.