PAKİSTAN VE EKONOMİSİ

Dr. Ögr. Üyesi Remzi BULUT

Öz


Pakistan Günay Asya’da yer alan önemli coğrafi konuma sahip bir ülkedir. 225 milyon nüfusu ile dünyanın 5. kalabalık ve 882 bin kilometrekarelik alan ile dünyanın 34. geniş ülkesidir. 1947 yılında İngiliz sömürgesi olan Hindistan’dan bağımsızlığını kazanmıştır. Dünyada en fazla Müslüman nüfusun yaşadığı ikinci büyük ülkedir.
Pakistan ekonomisi Asya ülkelerinde en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer almaktadır. 21. yüzyılda dünyada büyük ekonomiler arasında yer alma potansiyeli barındırmaktadır. Pakistan 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 348 milyar dolar GSYİH ile dünyanın 45. Büyük ekonomisini oluşturmaktadır. Ülke nüfusunun oldukça kalabalık olmasından kaynaklı olarak kişi başı düşen GSYİH 1500 dolar gibi düşük seviyede gerçekleşmektedir.
Bu çalışmada ilk etapta Pakistan hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ekonomik yapı, dış ticaret ve Türkiye ile olan ekonomik ilişkileri ele alınmıştır. Çalışma neticesinde ekonomi bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu anlaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Pakistan, Güney Asya, İslam Cumhuriyeti.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.