KARADAÄž CUMHURÄ°YETÄ° VE EKONOMÄ°SÄ°

REMZİ DR. ÖĞR. ÜYESİ BULUT

Öz


Avrupa kıtasında yer alan Karadağ Cumhuriyeti dünyanın en yeni ülkelerinden biridir. Ülkenin yönetim şekli parlamenter demokrasi olup, hibrit rejim uygulanmaktadır. Karadağ, küçük ülke olmasına rağmen çok fazla etnik yapı ve kültürü bir arada barındıran dünyada ender ülkelerden biridir. Karadağ ekonomisinin en büyük bileşenini turizm sektörü oluşturmaktadır. Ülke, her yıl nüfusunun üç katı kadar yabancı ziyaretçi tarafından ziyaret edilmektedir. Ülke turizm olarak Avrupa ülkeleri açısından önemli destinasyonlar arasında yer almaktadır. Türkiye- Karadağ ilişkilerini siyasi ve ticari olmak üzere iki kategoride incelemek mümkündür. İki ülke arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler başta olmak üzere tüm siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler başarılı şekilde devam etmektedir. Bu çalışmada ilk etapta Karadağ Cumhuriyeti hakkında genel bilgiler verilmiştir. Genel ekonomik yapı, dış ticaret ve Türkiye ile ilişkiler incelenmiştir. Elde edilen bilgi ve bulgulara göre önemli bir turizm potansiyeli taşıdığı kanısına varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Karadağ Cumhuriyeti, Turizm, Ekonomi, Müslüman Etnik Yapı

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.