SANAYİ İNKILABININ İLK DÖNEMLERİ VE ÖNEMLİ DEĞİŞİMLER

ALÄ° MÄ°NAZ

Öz


İnsanlık tarihinde toplumların ve insanların hayatını etkileyen iki önemli inkılap bulunmaktadır. Bunlar, tarım inkılabı ve sanayi inkılabıdır. Tarım inkılabı neticesinde yerleşik hayata geçilirken, sanayi inkılabıyla teknolojik gelişmeye ve makineleşmeye geçilmiştir. Tarım inkılabından sanayi inkılabına kadar tüm alanlarda değişim ve ilerleme çok yavaş gerçekleşirken, sanayi inkılabı sürecindeki değişim ve ilerleme oldukça hızlı olarak gerçekleşme göstermiştir. Sanayileşmeyle birlikte ülkeler arasında rekabet ortamı oluşmuş olup, dünya ticareti ve siyaseti farklı boyutlara taşınmıştır. Günümüzün gelişmiş ve zengin ülkeleri, sanayileşmiş ülkeler olarak da adlandırılmaktadır. Sanayileşme aynı zamanda bir gelişmişlik ölçütü olarak da kabul edilmektedir. Günümüzde gelişmişlik düzeyi yüksek olan ülkelerin tamamı sanayileşme sürecine vakit kaybetmeden dahil olan ülkelerden oluşmaktadır.

Bu çalışmada sanayi inkılabı hakkında genel bilgiler verilmiş olup, sanayileşmenin ilk dönemindeki önem arz eden değişim ve buluşlar ele alınmıştır. Çalışma neticesinde yeni icat ve buluşları sosyal ve ekonomik alanlardaki etkileri görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


ALÄ° MÄ°NAZ, DERGÄ° AYRINTI, SANAYÄ°, BURDUR

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.