Afyon Kocatepe Üniversitesinden Manda Yetiştiriciliğine Modern Bir Yaklaşım

Hasene Kandır

Öz


Türkiye’de son 30 yılda manda populasyonundagözlemlenen gerileme, manda yetiştiricilerinin entansif üretimşartlarına ayak uyduramamalarından kaynaklanmaktadır. Buprojede; ilk kez bir üniversite bünyesinde, hayvan refahı kriterlerigözetilerek kurulan modern mandacılık tesislerinin;Türkiye’deki manda yetiştiricilerine model olması ve sektöreyeni bir bakış açısı kazandırması amaçlanmıştır.Hayvan refahı standartlarına uygun, modern veörnek tesisimizde; entansif manda yetiştiriciliğine yönelikgerekli teknik alt yapı sağlanmış olup, Anadolu mandalarınınverim düzeylerini ve ürün çeşitliliğini artırmayı planlayan vemandacılığın ülke ekonomisine katkısını yükseltmeyihedefleyen araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmaları ilemanda yetiştiricilerine yönelik eğitim ve sertifikasyonprogramları düzenlenecek olup, bu faaliyetler ile ülkemizdemanda yetiştiriciliğinin tekrar cazip hale getirilmesi vesürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler


Manda, modern manda barınağı, sürü idaresi, Afyonkarahisar

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.