Afyonkarahisar Müzesi

Ahmet İlaslı

Öz


Yanarlar Mezarlığı, Afyonkarahisar-Ankara yolunun 30.kilometresinde İscehisar ilçesine bağlı Seydiler kasabasının YanarlarMahallesi’ndedir. Bu mezarlara armağan olarak kap kacak, çeşitli süseşyası, ağırşaklar ve aşık kemikleri bırakılmıştır.Hititlerin M.Ö. 2. bin yılın başında Anadolu’ya geldiklerisanılmaktadır. Yerleştikleri bölge Kızılırmak kavsı içinde yer alan bölgedir.Bu bölgeye yerleşen kavimlerin kökenleri ve geldikleri yer konusundadeğişik görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan birisi, Hititlerin BatıdanAnadolu’ya geldiklerini varsayan görüştür.Frigler Balkanlardan Anadolu’ya gelmişlerdi ve Trakyalılarla akrabaidiler. Geleneğe uygun olarak onlar da bir Hint-Avrupa dili konuşmuşlardır.M.Ö. 2. bin yılın sonlarında Batı Anadolu’nun iç bölgelerine yerleştiler.Tatarlı Tümülüsü, Şuhut-Dinar yolu üzerinde Tatarlı kasabasıyakınında, yol kenarında, kayalık bir tepe üzerindedir. Tatarlı Tümülüsü,inşa tekniği, ahşap odasının yapım biçimi ve ahşap duvarlar üzerindekiresimli figürler ile bu mezarın Geç Phryg dönemine ait olduğunu; yani M.Ö.6 yüzyılın (525-500) sonlarında inşa edilmiş olabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Afyonkarahisar Müzesi, mezar, sikke, bronz, Frigya, Hitit,

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.