Göller Bölgesinde Yok Olma Tehdidi Altındaki Endemik Bir tür: Beyşehir Kurbağası

Doç. Dr. Uğur C. Erişmiş

Öz


Doç. Dr. Uğur C. Erişmiş (Afyon KocatepeUniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Molekuler Biyoloji veGenetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): “Türkiye biyoçeşitliliğinen zengin olarak temsil edildiği bölgesel ölçekte alanlardanbiridir. Neredeyse tüm Avrupa’nın toplamından dahayüksek tür çeşitliliğine ve endemizme sahiplik etmektedir.Farklı zoocoğrafik ve fitocoğrafik bölgelerin kesişim noktasıbulunması itibariyle küresel ölçekte de son derece önemli birkonumda bulunmaktadır.İkiyaşamlı ve sürüngenler açısında ülkemizi ele alınacakolursa, 30 kurbağa (14 kuyruklu kurbağa, 16 kuyruksuzkurbağa) ve 127 (10 kaplumbağa, 62 kertenkele ve 55 yılan)sürüngen türü yaşamaktadır. Mevcut literatür bilgileri ışığında157 tür sayısı ile kıta görünümdedir. Ülkemizde üç çeşitova kurbağası bulunmaktadır; 1.) Ova Kurbağası, 2.)LevantenOva Kurbağası, 3.)Beyşehir Kurbağasıdır.” dedi.

Anahtar Kelimeler


Beyşehir Kurbağası

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.