Senirkent İlçesinin Tarımsal Üretimi, Gelişme Potansiyeli ve Isparta Tarımındaki Önemi

E. Ruhi Örmeci

Öz


Senirkent İlçesi batısında Uluborlu, doğusundaYalvaç, güneyinde Atabey ve kuzeyinde Afyon ili Şuhutilçeleriyle komşudur. İlçenin yüzölçümü 600 km2 olup, rakımı1010 m dir. Bu çalısmanın amacı 1998-2013 yılları arasındaSenirkent ilçesindeki tarımsal yapıda yaşanan gelişmeleriincelemektir. Çalışmada bitkisel ve hayvansal üretimdekideğişimin yanısıra gerçekleşen teknolojik gelişmelerde belirlenmeyeçalışılmıştır. Çalısmanın materyalini Türkiye İstatistikKurumu tarafından yapılan 1998, 2003 ve 2013 yıllarınaait tarım verileri oluşturmuştur. İlçede sebze ekim alanları veüretimi son 15 yılda kademeli olarak azalmakta olup üreticilerinmeyvesi yenen sebzelerden çok baklagil sebzelere yöneldiğikonusunda bir sonuca ulaşılmıştır. İlçede son 15 yıldadiğer bitkisel faaliyetlerin aksine meyve yetistiriciligi gittikçeönem kazanmakta başta üzüm, elma ve kiraz üretilmektedir.Önümüzdeki yıllarda mevcut ağaç sayılarıyla bu hareketlenmenindevam edeceği söylenebilir ancak meyve suyu, meyvelisüt, dondurma veya kuru meyve işleme gibi tarıma dayalısanayinin geliştirilmesiyle bu hareketlenmenin kalıcı olacağıbir gerçektedir çünkü mevcut tarım politikaları ile birlikte artanrekabet, üreticileri serbest piyasa içersinde hergün dahada zorlamaktadır.

Anahtar Kelimeler


Senirkent, İlçesinin, Tarımsal, Üretimi

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.