SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİNDE İMMUN SİSTEMİ DESTEKLEMEK AMACIYLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Arş. Görv. Dr. Eyüp Eren GÜLTEPE

Öz


Eyüp Eren Gültepe: “Süt ineklerinde periparturient dönemde hem metabolik hem de enfeksiyon hastalıkların şiddet ve insidensleri artış gösterme eğilimindedir. Bu dönemdeki sağlık problemlerine yol açan en büyük etken sığırların immun sisteminde meydana gelen zorlanma ve bozulmalardır. Süt ineklerinin beslenmesi ve spesifik besin maddelerinin metabolizması, immun hücre fonksiyonlarının önemli düzenleyicilerinden kabul edilir. Beslenme ve immun sistem arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılması, geçiş dönemi süt ineklerinde görülen enfektif ve metabolik hastalıklara karşı uygulanan koruyucu hekimlik stratejilerinin daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Bundan dolayı; bu derlemede geçiş dönemi süt ineklerinde immun sistemi desteklemek için uygulanan besleme stratejileri incelenmiştir.”

Anahtar Kelimeler


İnek; Süt; Sentez; Doğum; Element; Vitamin.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.