YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ HİZMETLERİNDE YENİ BİR KAVRAM: TELE- HEMŞİRELİK

Arş. Görv. Kübra Yılmaz ŞENYÜZ

Öz


Araştırma Görevlisi Kübra Yılmaz ŞENTÜRK & Yard. Doç. Dr. Sibel ŞENTÜRK

Sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımındaki artış, bilgi teknolojilerinde hızlı gelişme, kronik hasta sayısında ve yaşlı nüfusta artış gibi değişiklikler, dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık sistemini ve onun önemli bir insan gücü unsuru olan hemşirelik hizmetlerini etkilemiş ve tele-hemşirelik kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.Yoğun bakım ünitelerinde telekomünikasyon teknolojisi kullanılarak hemşirelik bakımının sağlanması ve hemşirelik uygulamalarının yürütülmesine‘tele-hemşirelik’ denilmektedir. Yoğun bakımlardaki tele-hemşirelikuygulamalarının avantajları arasında 7 gün 24 saat bakımın sağlanması,hasta güvenliği ve bakım kalitesini potansiyel olarak geliştirmesi,farklı yoğun bakımlardaki hastaların izleminin sağlanması, birçok sağlık çalışanları ile iletişim halinde olunması, kayıtların elektronik ortamlarda depolanması ve kritik durumlarda bilgi akışının hızlı bir şekilde olması,konsültasyon ve hastaların sevk süresini kısaltması, çeşitli medikal cihazların kullanımını sağlaması, daha az sağlık personeline ihtiyaç duyulması ve maliyeti azaltması gibi yararları bulunmaktadır. Ancak hasta-hemşireve hemşire-sağlık personeli arasında sosyal izolasyona neden olması, sağlık personelinin önyargıları nedeniyle uygulamaların tam olarak yerine getirilememesi ve elektrik kesintileri gibi durumlar nedeniyle bilgi akışındaki kopukluklar ise dezavantajlarıdır.Sonuç olarak, yoğun bakımlarda tele-hemşirelik uygulamaları ile birçok olumlu yenilikler getirilmektedir. Türkiye’de henüz başlangıç aşamasında olsa da tüm dünyada birçok branşta tanı, takip ve hastalarla iletişimin sürdürülmesi için kullanılan bu uygulamaların gelişmesi ile gelecekte yoğun bakım ünitelerinde hemşirelik uygulamalarının daha kaliteli olacağı düşünülmektedir.Bu derlemede, yoğun bakım hemşireliği hizmetlerinde tele-hemşireliğin kullanımına ilişkin bilgi vermek amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yoğun Bakım, Yoğun Bakım Hemşireliği, Tele-hemşirelik.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.