CUMHURİYET DÖNEMİ VE ÖNCESİ BULGARİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GÖÇLER

Yrd. Doç. Remzi BULUT

Öz


Bulgarların bağımsızlık hayaline kavuşmalarındaki en büyük engel Bulgaristan’da Türk ve Müslüman nüfusun fazla olmasıdır. 1877 – 1878 tarihinde yapılan Osmanlı – Rus Savaşından Osmanlı İmparatorluğu’nun mağlup çıkmıştır. Mağlubiyet, Rumeli, Balkan ve özellikle de Bulgaristan Türkleri üzerinde menfi etkiler meydana getirmiştir. Osmanlı Devletinin Plevne mağlubiyeti, Bulgarların bağımsızlık hareketine ümit olmuştur.

Osmanlıların, mağlubiyetini fırsat bilen Bulgarlar, Türk ve Müslüman nüfus üzerinde psikolojik baskılar uygulamaya başlamıştır. 1877 – 1878 yıllarında yapılan Plevne savaşında yaklaşık 300 bin Türk şehit edilmiştir. Savaş sonrası Bulgaristan ve Balkanlardan 1 milyondan fazla Türk göçe zorlanmıştır. Netice itibarıyla, Balkanlar coğrafyasındaki etnik ve sosyal yapı değişmeye başlamıştır.

Bu çalışmada Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönmelerinde, Bulgaristan’dan Türkiye’ye baskı zoruyla yapılan göçler ele alınmıştır. Yine çalışmada 1930 yıllarında Bulgaristan’da yayınlanan Türkçe gazetelere göç olaylarının yansımalarından örnekler verilmiştir. Son kısımlarda ise göç olaylarının sosyal ve ekonomik yapı üzerindeki etkilerine değinilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Göç; Bulgaristan; Ekonomi; Osmanlı Devleti; Balkanlar.

Tam Metin:

PDF PDF (English)

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.